Plaveč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Společnosti EG.D, a.s. žádá obyvatele obce Plaveč: 

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme plakát – upozornění, kterým chceme Vaše spoluobčany informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost.

informační leták 

zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zodpovídá: Správce Webu - Martina Drozdová