Plaveč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

v souladu se zákonem č.256/2013 sb. (dále jen "katastrální zákon")
Vyvěšeno: 2. 3. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
Vyvěšeno: 6. 8. 2014 Datum sejmutí: 23. 8. 2024
Vyvěšeno: 29. 3. 2014 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
- o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
Vyvěšeno: 4. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 27. 2. 2023 Datum sejmutí: 1. 3. 2024
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 1. 11. 2022