Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Revize kotlů a kontrola spalinových cest

Typ: ostatní
-

1) Revize kotlů na tuhá paliva

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva nejpozději do 31. prosince 2016 první kontrolu. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Zákon předepisuje provádět kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jednou za dva kalendářní roky.

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. Ke kontrole kotle je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.

2) Provádění pravidelné revize spalinových cest (komínů)

Revizi komínů nařizuje vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ze dne 22.1.2016. Podle uvedené vyhlášky jsou termíny pro provedení čištěni  a revizí spalinových cest následující.

Spotřebič na pevná paliva, výkon do 50 kW,  celoroční provoz – čištění 3 x za rok, kontrola 1 x za rok, sezónní provoz (6 měsíců) - čištění 2 x za rok, kontrola 1 x za rok, výkon nad 50 KW, celoroční provoz – čištění 2 x za rok, kontrola 2 x za rok, sezónní provoz (6 měsíců) - čištění 2 x za rok, kontrola 2 x za rok.

Spotřebič na kapalná paliva, výkon do 50 kW, celoroční provoz – čištění 2 x za rok, kontrola 1 x za rok, sezónní provoz (6 měsíců) -  čištění 1 x za rok, kontrola 1 x za rok, výkon nad 50 KW, celoroční provoz – čištění 2 x za rok, kontrola 1 x za rok, sezónní provoz (6 měsíců) -  čištění 1 x za rok, kontrola 1 x za rok.

Spotřebič na plynná paliva – všechny výkony kotle, celoroční provoz – čištění 1 x za rok, kontrola 1 x za rok, sezónní provoz (6 měsíců) - čištění 1 x za rok, kontrola 1 x za rok.

 

Kontakty  na kominictví:

Kominictví - Kamnářství Buršík


Adresa: Rudoleckého 928/15, 669 02 Znojmo

Telefon:515 260 582

 

 

Kominictví Jaromír Barák

Kominictví / Opravy komínů · Znojmo


Adresa: 156, Znojmo 156, 671 81 Znojmo

Telefon:603 540 322

 

Kominictví, s.r.o. - Čištění komínů Šatov

tel:+420 515 221 602

fax:+420 515 221 602

e-mail:krivanek.jar@volny.cz

web:www.krivanekkominictvi.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Současně žádáme všechny občany, aby topili pouze takovými palivy, které nepoškozují zdraví ostatních a neznečišťují  životní prostředí.

 


Vytvořeno: 27. 11. 2016
Poslední aktualizace: 27. 11. 2016 00:00
Autor: Správce Webu